yabo88vip登陆

环保领域
应用领域领域
yabovip2020.com行更强地充分考虑大家的要
装置名称:
火电送风机
最大能力:
1200MW火力发电空气能热泵
装置名称:
火电一次风机
最大能力:
1200MW发电厂空气能热泵机组
装置名称:
火电引风机
最大能力:
1200MW发电厂汽轮发电机组
装置名称:
2.5-100万火电机组给水泵
最大能力:
1300MW火电站发动机组消火栓系统泵
装置名称:
2.5-100万火电机组凝结水泵
最大能力:

1300MW火电机组凝结水泵

装置名称:
2.5-100万火电机组循环水泵
最大能力:
1300MW火力发电冷库机组循环法冷却水泵
装置名称:
核主泵
最大能力:
1四十万Kw级核电建设空气能热泵拦截主泵
装置名称:
核二级、三级、常规岛泵
最大能力:
1四十万KW级核电厂发动机组凝固水循环泵、給水循环泵、设冷泵等
关注yabo88vip登陆
获得更多资讯
© 2000-2021 yabo88vip登陆 All Rights Reserved. |
互联网合作媒体-